atgal
Trumpa balandžio mėnesio veiklos ataskaita
2021-05-04

POKALBIAI „Sidabrinėje linijoje“

> Balandžio mėn. kalbėjosi 800 pašnekovų porų (1 116 - nuo metų pradžios, tiek pat, kiek per visus 2019!): jos iš viso turėjo 2 457 draugystės pokalbius (9 514 - nuo metų pradžios), kurie truko 83 809 min. (beveik 5 600 val. nuo metų pradžios).
> Sulaukėme 951 skambučių į 800-ąją liniją (4 485 - nuo metų pradžios), arba +11 proc. vs 2020 m. mėnesio vidurkis. Jų rezultatas: užregistravome 101 naują pašnekovą, iš jų 17 rinkosi reguliarius draugystės pokalbius su bendraminčiais, kitiems suteikėme vienkartinę emocinę ar informacinę pagalbą.
> Nuo kovo 1 dienos pailginę skambučių centro darbo laikas, o nuo Velykų pradėję budėti ir švenčių dienomis ženkliai - 25 proc. - sumažinome praleistų skambučių skaičių; iškart atsilieptų skambučių dalis išaugo iki 78 proc., o su mūsų perskambinimais siekia kone 100 proc.
> Iš viso šiais metais jau užregistravome 543 naujus pašnekovus ir mėnesio pabaigoje jų turėjome 4 150.

 

 

SAVANORYSTĖ

> Sulaukėme 19 naujų savanorių paraiškų, vis dėlto, bendras aktyvių savanorių skaičius sumažėjo iki 619 (-2): iš jų 532 (+1,5 proc.) reguliariai bendrauja su pašnekovais, 87 (-10 proc.) - vis dar mokosi, ruošiasi arba jiems ieškomi pašnekovai. Mokymosi procese atsisveikinome su 10 savanorių, dar 11 baigė savo planuotą savanorystės laiką.
> Iš viso nuo metų pradžios gavome 169 naujas savanorų paraiškas, iš jų 106 jau pradėjo bendrauti su pašnekovais.

FINANSAVIMAS

> Balandį iš viso gavome 74 083 Eur jūsų paramos; iš jų:
- 7 031 Eur (9,5 proc.) sudarė verslo įmonių, daugiausia Asociacijos American Chamber of Commerce ir Rimi Lietuva, parama;
- 66 343 Eur (89,6 proc.) sudarė valstybės (II-ojo ketvirčio asignavimai SocMin projekte Emocinė ir psichologinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus žmonėms) ir savivaldybių (Kėdainių rajono ir Rietavo rajono) parama; 
- 709 Eur (0,9 proc.) - fizinių asmenų parama, daugiausia skirta mūsų interneto svetainėje pateikiamais vienkartiniais ar periodiniais mokėjimais.


> Šie metai mums ypatingi ir tuo, kad ženkliai, net iki 26,4 proc. išaugo sugrįžtančių rėmėjų, t.y. tų, kurie paramą skiria daugiau nei vieną kartą, dalis. Žinoma, labiausiai prie to prisideda mūsų interneto svetainėje periodinius mokėjimus pasirinkę ir reguliariai kas mėnesį savo paramą skiriantys rėmėjai.
> Šiuo metu vis dar laukiame atsakymų iš bent dviejų verslo sektoriaus rėmėjų ir vienos užsienio visuomeninės organizacijos, kuriems esame pateikę finansavimo paraiškas bendrai 351 980 Eur sumai (iš jų 30 proc. - paslaugomis).

BIUDŽETAS

> Visos veiklos balandžio mėn. mums kainavo apie 27 000-28 000 eurus (suma dar gali keistis didėjimo linkme dėl vėluojančių sąskaitų už gautas paslaugas).
> Mėnesio išlaidų suma yra apie 20-30 proc. didesnė nei įprastai, nes investavome į 1,2 proc. GPM kampanijos sklaidą.


> Mūsų veiklos biudžeto struktūra (visos išlaidos nuo metų pradžios):
- skambučių centras, ryšiai ir telefonija: 42 proc.
- savanorių pritraukimas ir mokymai: 18 proc.
- biuras: 7 proc.
- administracinės išlaidos: 7 proc.
- lėšų pritraukimas: 10 proc.
- projektų įgyvendinimo sąnaudos: 8 proc.
- rinkodara ir komunikacija: 8 proc.
> Ateinančiais laikotarpiais rinkodaros išlaidų dalis augs dar labiau: balandį ruošėmės naujai - informacinės paslaugos - kampanijai, IdeaPrima sukūrė labai žavingus šią paslaugą pristatančius vaizdo klipus, kuriuos pamatysite jau šį mėnesį.

KITOS NAUJIENOS

> Balandį baigėme savo veiklos ir finansinių ataskaitų auditą. Netrukus baigsime rengti ir visuomenei skirtą metinę veiklos ataskaitą, kurią rasite mūsų interneto svetainėje. Apie tai pranešime atskirai.
> Toliau aktyviai vystome savo ITT infrastruktūrą - tobuliname interneto svetainę ir diegiame naują CRM sistemą. Planas - užbaigti ne vėliau kaip iki rudens.
> Po dviejų metų pertraukos vėl atlikome savo pašnekovų socialinės ir emocinės gerovės tyrimą. Šiemet tyrimas bus dar platesnis nei 2018-2019 metais, savo pašnekovus lyginsime su Europos senjorais, tad tikimės iš jo gauti nemažai vertingų įžvalgų. Tyrimo rezultatus viešai pristatysime birželio 17 d. rengiamos konferencijos metu. Pasižymėkite datą - bus įdomu.

Ačiū visiems, kurie prie to prisidėjote.


Detalesnė vienišumo mažinimo poveikio statistika

Metinės veiklos ataskaitos

Paramos būdai