MC labdaros ir paramos fondas

MC labdaros ir paramos fondą (oficialus pavadinimas M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas) 2014 metais įsteigė Kristina ir Marius Čiuželiai siekdami puoselėti filantropijos tradicijas Lietuvoje bei norėdami savo pavyzdžiu ir kitus įkvėpti bendruomeniškumui, savitarpio pagalbai ir asmeninės bei socialinės atsakomybės ugdymui.

Filosofija
Tikime, kad nepriklausomai nuo amžiaus ar socialinės padėties, kiekvienas žmogus yra vertas gyvenimo, kurį norisi gyventi. 

Misija
Padėti tiems, kurie negali savimi pasirūpinti patys.

Vizija
Tapti socialinių iniciatyvų kūrimo, vystymo, finansavimo ir plėtros centru, siekiančiu padėti labiausiai socialiai pažeidžiamoms mūsų visuomenės grupėms.

Susipažinkime: pokalbis su fondo steigėju ir vadovu Mariumi Čiuželiu apie gyvenimo filosofiją, pasirinkimus ir atsakomybes, socialinę veiklą ir jos prasmę. 


Savo veikla norime laužyti nusistovėjusius stereotipus apie senatvę ir seną žmogų, puoselėti pozityviosios senatvės idėjas. Siekiame, kad Lietuva taptų draugiška šalimi senatvei, kurioje kiekvienam būtų gera senti, o garbaus amžiaus žmogus būtų neatskiriama ir svarbi visuomenės dalis. 

> 2016 metais kvietėme visuomenę į socialinę akciją #Prisiliesk, įkūrėme „Sidabrinę liniją“;

> 2016 metais subūrėme vyresnio amžiaus gyventojų problemoms neabejingų bendraminčių – organizacijų ir fizinių asmenų – būrį ir prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos įkūrėme visuomeninę komisiją „Draugiškas senatvei miestas“. Jos darbo ir pastangų dėka Vilnius – pirmasis Baltijos šalyse – 2019 metais buvo priimtas į Pasaulio sveikatos organizacijos globojamą „Draugiškų senatvei miestų“ bendruomenę, o sostinėje gimė vyresnio amžiaus žmonių traukos centras „Senjorų avilys“; 

> 2017-2018 metais kartu su partneriais įgyvendinome nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą projektą „100 metų kartu“.

> 2023 m. pradėjome pirmojo Lietuvoje socialinės srities neliečiamojo kapitalo valdymą.

> 2024 m. inicijavome ir kartu su Jean-Marc Probst „Mažojo princo“ fondu išleidome „Mažąjį princą“ žemaitiškai.   

Kviečiame prisijungti bendraminčius ir kartu kurti draugišką senatvei Lietuvą!