Šeimos finansų biuras

Nėra vienodų šeimos finansų biurų. Kaip ir vienodų asmenybių 

Šeimos finansų biuras – įvairiapusė ir integruota paslaugų visuma, skirta valdyti ir administruoti visą šeimos sukauptą kapitalą ir keičiantis kartoms užtikrinti šeimos gerovės tęstinumą. Arba paprastai: tai organizacija, kuri sprendžia ir administruoja visus šeimos ar šeimų ūkinius-finansinius, gerovės tvarkymo ir tęstinumo užtikrinimo klausimus. Tai lyg įvairių sričių profesionalų komanda, sutelkta visų su šeimos turtu ir gerove susijusių poreikių tenkinimui. Kiekvienas šeimos finansų biuras yra savitas ir unikalus, skirtas tik konkrečios šeimos poreikiams.

Šeimos finansų biuro teikiamos paslaugos:

paslaugos liet

Šeimos finansų biuro kuriama vertė:

> Visa apimantis paslaugų spektras leidžia matyti visumą („bendrą paveikslą“), o centralizavimas – pasiekti efektyvumą;
> Kaip atskira struktūra, šeimos finansų biuras yra nešališkas ir nepriklausomas, neparduoda paslaugų, todėl leidžia įgyvendinti ilgalaikius tikslus, nubrėžti gaires ateičiai, užtikrinti tęstinumą;
> Šeimos finansų biuras, kaip nepriklausomas vienetas, gali padėti ateinančioms kartoms įdiegti ir perduoti šeimos turto kūrėjams svarbias vertybes;
> Šeimos finansų biuras yra patogus vienintelis kontaktas bet kuriuo turto valdymo, administravimo, konsultavimo klausimu;
> Šeimos nariai išlaisvinami nuo administracinės naštos ir kasdieninių rūpesčių bei gali savo dėmesį sutelkti į kitas veiklos sritis.

 

Susisiekite su mumis ir sužinokite daugiau apie šeimos finansų biurą ir jo teikiamas paslaugas.