Investicinio portfelio apskaita

Pilnas paveikslas per kelias sekundes

„MC Wealth Management“ sukūrėme ir įdiegėme geriausią tarptautinę praktiką atitinkančią, pilnai automatizuotą investicijų portfelio apskaitos, priežiūros ir atskaitomybės sistemą. Ši sistema automatiškai atnaujina finansinių priemonių duomenis iš daugybės įvairių šaltinių, agreguoja ir analizuoja juos įvairiais pjūviais. Tai leidžia realiuoju laiku pasirinktam laikotarpiui analizuoti jūsų investicijų portfelio dinamiką, formuoti detalias ataskaitas ir operatyviai priimti reikiamus sprendimus.

Pateikiamose ataskaitose aiškiai ir vizualiai pateikiami šie duomenys bet kuriuo pasirinktu ataskaitiniu laikotarpiu:

> Esminiai portfelio statistiniai rodikliai (įvairių laikotarpių grąža, rizika, mokesčiai ir pan.);
> Turto pasiskirstymas pagal turto klases ir valiutas;
> Investicijų vertės ir pasirinktų palyginamųjų indeksų dinamika norimu laikotarpiu;
> Skirtingų laikotarpių investicijų grąžos palyginimas su lyginamaisiais indeksais;
> Mėnesio investicijų grąžos pasiskirstymas pagal dažnį;
> Portfelio pozicijos su visa aktualia informacija;
> Atlikti sandoriai bei grynųjų pinigų judėjimas.

Atsisiųskite hipotetinio investicijų portfelio ataskaitos pavyzdį ir susisiekite su mumis pasitarti kaip galime jums padėti.